top of page

NOWY iTeraPremium Plus. Oficjalne urządzenie iTeraCare Premium Plus firmy Prife International.

 

Premium Plus to długo wyczekiwany model model najnowszej generacji marki Prife. Jest gorętszy niż urządzenie Classic, dzięki czemu częstotliwość dociera znacznie głębiej i z większą prędkością. Premium Plus jest znacznie mniejszy i lżejszy niż Classic i Pro.

 

3 Tryby Pracy:

 • Mocny powiew + niska temperatura

 • Średni powiew + średnia temperatura

 • Mocny powiew + wysoka temperatura

 

Specyfikacja produktu

 • Napięcie - 220V

 • Częstotliwość - 50-60Hz

 • Moc - 530W

iTeraPremium Plus

US 882 $

Wysyłka

Wysyłka bezpłatna. Czas dostawy 5-7 dni roboczych.

Gwarancja

1 rok gwarancji od daty zakupu. Aby gwarancja była ważna należy zarejestrować numer seryjny urządzenia według instrukcji otrzymanych podczas składania zamówienia.

Zwroty

Urządzenia iTeraCare nie podlegają zwrotowi, zwrotwi kosztów ani wymianie, z wyjątkiem tego, co jest objęte gwarancją. 

Waluta

Ceny podane są w USD (dolarach amerykańskich), waluta jest przeliczona na złotówki podczas płatności.

Zen

Najbardziej przyjazne dla użytkownika urządzenie do terapii częstotliwościami na rynku. Po prostu wyceluj w miejsce zmienione chorobowo i rozpocznij terapię!

Nie ma programów do wyboru, aplikacji do pobrania ani oprogramowania do opracowania. Wystarczy proste urządzenie, które podłączasz, włączasz i wskazujesz obszar ciała, nad którym chcesz pracować.

Możesz użyć urządzenia iTeraCare do ładowania wody falami THz i cieszyć się dodatkowymi zaletami wody strukturalnej dla lepszego nawodnienia.

Twoje komórki pokochają Cię za to.

Urządzenie iTeraCare to nieinwazyjny, bezpieczny i naturalny sposób na poprawę zdrowia i samopoczucia. Działa poprzez stymulację naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu, aby pomóc zmniejszyć stan zapalny, poprawić krążenie i promować relaksację.


Organizm wie jak się wyleczyć, po prostu mu w tym pomagasz.

Clifftop Yoga
Official iTera-Premium Plus Slides.pdf-7.png

Ważne Informacje Dotyczące Użytkowania

 

 • Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem.

 • Obchodź się ostrożnie. Urządzenie jest wyposażone w kryształową rurkę, unikaj stukania lub upuszczania urządzenia.

 • Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.

 • Przed użyciem zdejmij wszystkie metalowe akcesoria. Zdejmij soczewki kontaktowe przed użyciem na twarz.

 • W celu ochrony przed porażeniem prądem nie należy zanurzać przewodu, wtyczek ani korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.

 • Odłącz od sieci, gdy urządzenie nie jest używane.

 • Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.

 • Nie używaj go zbyt długo. To urządzenie jest wyposażone w resetowalne łącze termiczne, aby chronić silnik przed przegrzaniem. Jeśli silnik się przegrzeje, łącze termiczne odłączy zasilanie i automatycznie ponownie podłączy zasilanie po ochłodzeniu silnika.

 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

 • Wyrób ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące używania wyrobu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

 • Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.

 • Nie włączaj urządzenia, jeśli wydaje się, że jest ono w jakikolwiek sposób wadliwe. Skontaktuj się i wyślij go do pobliskiego centrum serwisowego.

bottom of page