top of page

NOWY iTeraCare Classic 2.0. Oficjalne urządzenie iTeraCare Classic firmy Prife International.

 

Urządzenie iTeraCare Classic jest to model podstawowy. Jego skuteczność jest porównywalna do modelu Premium, ale wymaga on dłuższej terapii w celu osiągnięcia podobnych efektów. Jest to idealny model do użytku osobistego. Może być używany do strukturyzowania wody falami THz.

 

Specyfikacja produktu

 • Napięcie - 220V

 • Częstotliwość - 50Hz

 • Moc - 800W

 • Działa 45 minut bez przerwy

 

 3 Tryby Pracy

 • Niska temperatura + lekki powiew

 • Niska temperatura + mocny powiew

 • Wysoka temperatura + mocny powiew

iTeraCare Classic 2.0

US 499 $

Wysyłka

Wysyłka bezpłatna. Czas dostawy 5-7 dni roboczych.

Gwarancja

1 rok gwarancji od daty zakupu. Aby gwarancja była ważna należy zarejestrować numer seryjny urządzenia według instrukcji otrzymanych podczas składania zamówienia.

Zwroty

Urządzenia iTeraCare nie podlegają zwrotowi, zwrotwi kosztów ani wymianie, z wyjątkiem tego, co jest objęte gwarancją. 

Waluta

Ceny podane są w USD (dolarach amerykańskich), waluta jest przeliczona na złotówki podczas płatności.

Zen

Najbardziej przyjazne dla użytkownika urządzenie do terapii częstotliwościami na rynku. Po prostu wyceluj w miejsce zmienione chorobowo i rozpocznij terapię!

Nie ma programów do wyboru, aplikacji do pobrania ani oprogramowania do opracowania. Wystarczy proste urządzenie, które podłączasz, włączasz i wskazujesz obszar ciała, nad którym chcesz pracować.

Możesz użyć urządzenia iTeraCare do ładowania wody falami THz i cieszyć się dodatkowymi zaletami wody strukturalnej dla lepszego nawodnienia.

Twoje komórki pokochają Cię za to.

Urządzenie iTeraCare to nieinwazyjny, bezpieczny i naturalny sposób na poprawę zdrowia i samopoczucia. Działa poprzez stymulację naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu, aby pomóc zmniejszyć stan zapalny, poprawić krążenie i promować relaksację.


Organizm wie jak się wyleczyć, po prostu mu w tym pomagasz.

Zen

Ważne Informacje Dotyczące Użytkowania

 

 • Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem.

 • Obchodź się ostrożnie. Urządzenie jest wyposażone w kryształową rurkę, unikaj stukania lub upuszczania urządzenia.

 • Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.

 • Przed użyciem zdejmij wszystkie metalowe akcesoria. Zdejmij soczewki kontaktowe przed użyciem na twarz.

 • W celu ochrony przed porażeniem prądem nie należy zanurzać przewodu, wtyczek ani korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.

 • Odłącz od sieci, gdy urządzenie nie jest używane.

 • Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.

 • Nie używaj go zbyt długo. To urządzenie jest wyposażone w resetowalne łącze termiczne, aby chronić silnik przed przegrzaniem. Jeśli silnik się przegrzeje, łącze termiczne odłączy zasilanie i automatycznie ponownie podłączy zasilanie po ochłodzeniu silnika.

 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

 • Wyrób ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące używania wyrobu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

 • Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.

 • Nie włączaj urządzenia, jeśli wydaje się, że jest ono w jakikolwiek sposób wadliwe. Skontaktuj się i wyślij go do pobliskiego centrum serwisowego.

bottom of page